Наші послуги


НАУКОВО – НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ПСИХОЛОГІЇ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Проведення курсів, тренінгів, практикумів, майстер-класів:

 • Проведення майстер-класів за різними тематиками
 • Проведення курсів, тренінгів, стажування для фахівців галузі охорона здоров’я
 • Організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, конференцій тощо)

Проведення консультацій з питань наукових досліджень

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

Проведення курсів, тренінгів, практикумів, майстер-класів:

 • Проведення майстер-класів за тематикою сфери фізичної-культури і спорту


ЛАБОРАТОРІЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Виробництво і реалізація дослідної, промислової, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, що виготовлені за власними технологіями:

 • Розробка, виготовлення і поставка заготовок з антифрикційних матеріалів «флубон» для технічних потреб підприємств
 • Розробка і виготовлення тефлонового покриття для металевих поверхонь обладнання підприємств

ЦЕНТР КОЛЕКТИВНОГО КОРИСТУВАННЯ НАУКОВИМ ОБЛАДНАННЯМ

Проведення науково-дослідних, пошукових та проєктно-пошукових робіт

 • Проведення досліджень зразків на установках тертя та фретингостійкості
 • Проведення досліджень зразків за допомогою мікроскопа, дифрактометра, твердоміру та установки ИМАШ


НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЄКТУВАННЯ»

Центр SolidWorks

Проведення наукових консультацій щодо оптимальних методів проєктуванні у машинобудуванні, з використанням CAD/CAM/CAE-систем

 • Наукове консультування щодо особливостей практичного використання CAD-систем (SOLIDWORKS, Onshape та ін.)
 • Наукове консультування щодо особливостей практичного використання CAM/CAE-систем (SOLIDWORKS CAM, Simulation, FlowSimulation, CAMWorks, та ін.)

Проведення курсів підвищення кваліфікації та навчання за різними напрямками використання CADCAM/CAE-систем:

 • Базовий курс з вивчення основ CAD, в обсязі сертифікованого курсу CSWA.
 • Розширений курс CAD/CAE, для співробітників підприємств (CSWP, в т.ч. за напрямками SheetMetal, Weldments, SurfaceModeling, Simulation та інші). Можлива індивідуальна програма за домовленістю.
 • Проведення наукових семінарів (48 годин) для студентів з метою підготовки до складння сертифікаційного екзамену Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA)

Виготовлення експериментальних зразків деталей методом 3D-друку

 • Виготовлення деталей з матеріалів ABS, PLA, Nylon, HIPS, ASA, розмір деталей до 200 x 200 x 180 мм.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ «ТЕХНОЛОГІЙ І МОДИ»

Проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних, пошукових та проєктно-пошукових робіт

 • Проведення експертизи виробів
 • Виготовлення науково-технічної продукції (розробка мобільних додатків в галузі легкої промисловості)

Проєктування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків предметів одягу

 • Розробка документації на виготовлення швейного виробу
 • Виготовлення експериментального зразка швейного виробу

Впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, інноваційної продукції, виготовленої за власними технологіями предметів одягу, аксесуарів

 • Виготовлення швейних виробів

Проведення майстер-класів, курсів, тренінгів, практикумів


РЕГІОНАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних, пошукових та проєктно-пошукових робіт

 • Розроблення науково-технічної документації (енергетичних паспортів, сертифікатів підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності).

Проведення майстер-класів, курсів, тренінгів, практикумів


ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

Виробництво і реалізація дослідної, промислової, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями:

 • Азотування в тліючому розряді на установці1918 з великою камерою
 • Азотування в тліючому розряді на установці 11011 з середньою камерою

НАУКОВИЙ ЦЕНТР «МАРКЕТИНГОВИХ ІНІЦІАТИВ»

Проведення науково-дослідних, пошукових та проєктно-пошукових робіт

 • Розробка коротко, середньо та довгострокових маркетингових планів і формування стратегії маркетингового розвитку замовника
 • Розробка пропозицій та надання рекомендацій щодо удосконалення маркетингової діяльності замовника
 • Розробка рекомендацій та надання інформаційно-консультаційних послуг з питань організації та удосконалення маркетингової діяльності
 • Розробка рекомендацій та надання інформаційно-консультаційних послуг із створення корпоративного стилю, бренду підприємства
 • Розробка рекомендацій та надання інформаційно-консультаційних послуг щодо проведення рекламних кампаній та PR-акцій, медіапланування
 • Розробка рекомендацій та надання інформаційно-консультаційних послуг щодо SMM планування
 • Розробка рекомендацій та надання інформаційно-консультаційних послуг щодо Digital-аналітики, аудиту соціальних мереж і сайту

Проведення майстер-класів, курсів, тренінгів, практикумів

 • Тренінг з проведення маркетингових досліджень
 • Майстер-клас із SMM-маркетингу

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЕКОНОМІСТ-МІЖНАРОДНИК»

Проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей економіки

 • Інноваційні бізнес-моделі цифровізації торгівлі
 • Діджитал-перебудова митно-логістичного забезпечення бізнес-структур
 • Реінжиніринг бізнес-процесів у торгівлі та митно-логістичному забезпеченні
 • Аналітика індексів бізнес розвитку та митно-логістичного забезпечення

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ПРОФІ-Т»

Проведення науково-дослідних, пошукових та проєктно-пошукових робіт

 • Розробка стратегій розвитку інноваційно-орієнтованих соціально-економічних систем

Проведення майстер-класів, курсів, тренінгів, практикумів

 • Майстерклас з економіко-математичного моделювання економічної інформації
 • Майстерклас з фінансової грамотності

Навчально-науковий центр «Довкілля»

Послуги з екологічного управління, процедур екологічної оцінки планованої діяльності та документів державного планування:

 • Складання звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • Складання звіту про оцінку впливу на довкілля
 • Консультування (організація робіт) з проходження процедури стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля

Послуги в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, створення та розвитку зелених насаджень у містах

 • Підготовка обґрунтування необхідності створення/ оголошення/ резервування території або об’єкта природно-заповідного фонду
 • Розробка проєктів організації територій установ природно-заповідного фонду
 • Розробка схем регіональних екологічних мереж
 • Проведення комплексних природничих досліджень природно-територіальних комплексів з метою аналізу господарської діяльності, виявлення, оцінки стану популяцій видів флори і фауни тощо
 • Розробка проєктів утримання та реконструкція парків-пам’яток садово-паркового мистецтва
 • Інвентаризація зелених насаджень
 • Розробка програм, менеджмент-планів з питань охорони, використання, відтворення рослинного, тваринного світу, зелених насаджень
 • Участь у веденні державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду, рослинного і тваринного світу

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯЗ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ

Проведення майстер-класів, курсів, тренінгів, практикумів

 • Проведення майстер-класів за різними тематиками для фахівців галузі охорона здоров’я
 • Проведення курсів, тренінгів для фахівців галузі охорона здоров’я

НАУКОВО – ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СЕРВІС – ЦЕНТР

 • Підготовка до видавництва і реалізація наукових видань (опублікування статей)
 • Розробка науково-технічної документації відповідно до укладених договорів та послуги надання дозволів на використання об’єктів інтелектуальної власності відповідно до укладених ліцензійних договорів

МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Перевірка робіт в програмному забезпечені «Anti-Plagiarism»

 • Супровід програмного забезпечення «Anti-Plagiarism» з навчальною і науково-дослідною метою для виконання аналізу документів шляхом підключення його за допомогою Інтернет
 • Перевірка дисертації для здобуття наукового ступеня кандидата наук на наявність плагіату.
 • Перевірка дисертації для здобуття наукового ступеня доктора наук на наявність плагіату.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ЕЛЬДОРАДО»

Проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей економіки

 • Впровадження HR-інжинірингу в систему управління бізнес-економічними процесами на приватному підприємстві.
 • Формування та імплементація ефективного HR-інжинірингу у приватній організації в умовах конкурентного бізнес-економічного середовища.

Проведення майстер-класів, курсів, тренінгів, практикумів

 • Організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, конференцій тощо).

ЦЕНТР НАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА УПРАВЛІНСЬКИХ ПОСЛУГ

Проведення науково-дослідних, пошукових та проєктно-пошукових робіт

 • Проведення наукових досліджень напряму менеджмент, економіка, адміністрування
 • Надання консультаційних, дорадчих, коучингових та наукових послуг

Проведення майстер-класів, курсів, тренінгів, практикумів

 • Організація семінару за тематикою діяльності центру
 • Видання монографій за тематикою діяльності центру
 • Проведення конференцій за тематикою діяльності центру