Подільський науковий фізико-технологічний центр

Сфера діяльності:

– виконання наукових досліджень технологічних процесів модифікації
поверхні металів в тліючому розряді;
– розробка технології відповідно до вимог майбутньої експлуатації;
– виконання замовлень на устаткуванні центру

ВАКУУМНО-ДИФУЗІЙНІ ГАЗОРОЗРЯДНІ ПРОЦЕСИ МОДИФІКАЦІЇ ПОВЕРХНІ МЕТАЛІВ У БЕЗВОДНЕВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ:

Вакуумно-дифузійна газорозрядна технологія модифікації металевих поверхонь азотуванням в тліючому розряді серед більш ніж сотні відомих типів процесів аналогічного призначення цілком виправдано відноситься до технологій універсального застосування, оскільки вона може застосовуватись як для деталей машин – пар тертя, так і для оброблювального інструменту, штампів, прес- та ливарних форм, оснащення тощо. При цьому окрім підвищення зносостійкості, поверхневої міцності, інших показників працездатності забезпечується в певній мірі корозійна стійкість та інші позитивні наслідки модифікації.

ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ


Традиційно найбільш широко в якості газового середовища використовується аміак. Проте результатом цього варіанту процесу є водневе окрихчення. Іншим недоліком що не далі, то все менш допустимим, є екологічна шкідливість процесу. Ці недоліки обґрунтовують перспективність безводневого азотування в тліючому розряді, який є абсолютно екологічно чистим та забезпечує кращу пластичність поверхні.

КОНЦЕПТУАЛЬНА НОВИЗНА ПРОЕКТУ


Вперше на основі теоретично обґрунтованої системи аналітичних критеріїв можливі проектування технологічного процесу по заданих кінцевих результатах обробки, сформованих на основі вимог експлуатації, а також оптимізація параметрів технологічного процесу з врахуванням цих вимог


Враховуючи багатогалузевий характер можливого використання означеної технології модифікації, дослідження процесу особливо актуальне для України. Крім того, наявність напрацювань у вибраному науковому напрямку сприятиме подальшому зростанню виробництва в Україні високотехнологічної продукції

ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗВОДНЕВОГО АЗОТУВАННЯ В ТЛІЮЧОМУ РОЗРЯДІ

Вперше в світовій практиці Подільським фізико-технологічним центром Хмельницького національного університету розроблена технологія азотування в тліючому розряді, яка виключає застосування газових середовищ з воднем, що підвищує експлуатаційні показники оброблюваних деталей, виключає водневе окрихчення. Покращуються умови праці – технологія екологічно абсолютно чиста

Технічна характеристика:


Стендові випробування азотованих в безводневих газових середовищах зубчастих коліс, колінчатих, шлицевых і розподільних валів, коромисел показали підвищення стійкості в 1,6…3 рази, плунжерних насосів і підшипників кочення спеціального призначення – в 1,5 рази в порівнянні із серійною технологією. Промислові випробування азотованих в тліючому розряді пальців ланцюгів тягових транспортерів, деталей технологічного оснащення для обробки алмазів, шнеків термопластавтоматів, напрямних сопел литьових машин, що працюють в абразивних середовищах, виявили підвищення їхньої зносостійкості в 1,9…3 ,5 рази. Випробування азотованих деталей технологічних машин для підприємств харчової промисловості, об’єктів, що працюють в агресивних середовищах, підтвердили підвищення їхньої зносостійкості в 2…5 разів. Апробація у виробничих умовах азотованих в безводневих середовищах металорізального інструменту (фрез, свердел, мітчиків, плашок, токарних різців і ін.) забезпечила підвищення його зносостійкості в 1,7…3 рази залежно від умов різання. Довговічність азотованого дереворежучого інструменту підвищилися в 3…5 разів.

Галузь застосування:

Технологія може застосовуватись в усіх галузях, де виникає потреба підвищити ресурс оброблювального інструменту, оснащення, деталей, котрі працюють в умовах інтенсивного зношування, кавітаційного та корозійного впливу на них зовнішнього середовища: машинобудування, авіабудування, виробництво транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, харчова промисловість, деревообробка, переробка пластичних мас, литво легких сплавів, обробка каміння тощо.

Переваги:

За характеристиками енерго- та ресурсозбереження, керованості кінцевими результатами обробки, якісними показниками модифікованих поверхонь технологія не має аналогів. Пріоритет розробки та впровадження технології безводневого азотування в тліючому розряді належить Хмельницькому національному університету

УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ БЕЗВОДНЕВОГО АЗОТУВАННЯ В ТЛІЮЧОМУ РОЗРЯДІ

Подільським науковим фізико-технологічним центром Хмельницького національного університету розроблені теоретичні основи проектування та сконструйована серія установок для безводневого азотування в тліючому розряді. За рядом параметрів це устаткування не має світових аналогів

Порівняння з аналогом:


Розроблені установки мають ряд принципових конструктивних відмінностей у порівнянні з вітчизняними й закордонними аналогами:
– наявність системи підготовки газового середовища, що дозволяє дозувати й приготовляти багатокомпонентні насичуючі газові суміші, у тому числі в ході процесу;
– наявність замкнутої системи циркуляції робочих газів, що забезпечує високу економічність і екологічну чистоту роботи установок;
– наявність контролера, який забезпечує автоматичний вихід на заданий режим і підтримування його з високою точністю й надійністю, а також гарантовану відсічку переходу тліючого розряду в дуговий.

Галузь застосування:


Устаткування може застосовуватись в усіх галузях, де виникає потреба підвищити ресурс шляхом безводневого азотування в тліючому розряді оброблювального інструменту, оснащення, деталей, котрі працюють в умовах інтенсивного зношування, кавітаційного та корозійного впливу на них зовнішнього середовища: машинобудування, авіабудування, виробництво транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, харчова промисловість, деревообробка, переробка пластичних мас, литво легких сплавів тощо.

Своєчасна профілактична обробка, виконана на нашому устаткуванні, заощадить Вам значні кошти і істотно продовжить термін експлуатації інструменту і деталей. Ціни на запропоновані послуги помірні.
Ми гарантуємо якісне створення на робочих поверхнях дифузійних шарів, які мають високу твердість і зносостійкість.

Книга І.М.Пастуха
“Теорія та практика безводневого азотування в тліючому розряді”

Систематизовано процеси, що відбуваються при вакуумно-дифузійній обробці металевих поверхонь в тліючому розряді, на основі аналізу відомих моделей їх і загальних положень фізики електричного розряду в газі запропонована енергетична модель формування модифікованого шару. Викладено деякі методики досліджень, у тому числі – обробки даних, алгоритми розрахунку параметрів процесу. Проведено аналіз можливих конструктивних схем установок для реалізації технології. Розроблені інженерні методики проектування деяких систем та обладнання в цілому. Виконаний аналіз організаційно-економічних факторів промислового застосування технології.

Книга розрахована на науково-технічний та інженерний персонал, що займається дослідженням технологічних процесів вакуумно-дифузійної газорозрядної обробки металів. Вона може бути також використовуватися в навчальному процесі підготовки фахівців відповідного профілю і кваліфікації.

Зберегти книгу “ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА БЕЗВОДНЕВОГО АЗОТУВАННЯ В ТЛІЮЧОМУ РОЗРЯДІ”

З пропозиціями звертатися:

Україна, 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, ПНФТЦ ХНУ
Асистент кафедри Галузевого машинобудування та анроінженерії Володимир Люховець.

+38 097 067 90 94

liukhovetsvo@khmnu.edu.ua