Навчально-наукова лабораторія “Технологій і моди”

Науковий керівник
кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету

Кошевко Юлія

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ “ТЕХНОЛОГІЙ І МОДИ”

створений на базі кафедри технології та конструювання швейних виробів
Хмельницького національного університету 26 квітня 2018р.
у 2022 році – Наказ № 130 від 21.09.2022 р. затверджено перелік платних послуг

Метою діяльності Лабораторії є:

 • ініціювання, координація і виконання наукових досліджень в галузі легкої промисловості;
 • наукова співпраця з науковими осередками закладів вищої освіти України та країн ближнього зарубіжжя;
 • введення в науковий обіг нового наукового матеріалу;
 • розробка інноваційних рішень в галузі легкої промисловості;
 • удосконалення системи підготовки висококваліфікованих спеціалістів легкої промисловості;
 • впровадження результатів наукових досліджень в освітню, інформаційну діяльність закладів вищої освіти, установ, організацій, підприємств та фізичних осіб.

Основні напрями діяльності Лабораторії:

 1. Ініціювання і координація проведення наукових досліджень у галузі легкої промисловості:
  • залучення до проведення досліджень викладачів, співробітників, здобувачів освіти Університету;
  • створення дослідницьких та проблемних груп;
 2. Допомога учасникам науково-дослідних груп у проведенні науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних, пошукових та проєктно-пошукових робіт шляхом:
  • встановлення і координації співпраці з провідними закладами освіти України та країн ближнього зарубіжжя;
  • рекомендації кафедрам щодо тематики бакалаврських, дипломних, магістерських робіт та тем дисертаційних досліджень у рамках діяльності Лабораторії;
  • проведення експертизи швейних виробів;
  • дослідження ринку продукту цільової аудиторії;
  • визначення споживчих вимог до об’єктів проєктування і дослідження трендів;
  • передпроєктне дослідження та тестування перед впровадженням новітнього обладнання та цифрових технологій.
 3. Надання консультаційних, дорадчих, коучингових та наукових послуг установам, підприємствам, школам, коледжам та іншим закладам вищої освіти:
  • вирішення завдань, які зазвичай спрямовані на вирішення питань, що виходять за межі звичайної практики підготовки спеціалістів легкої промисловості та вимагають прийняття науково обґрунтованих рішень;
  • проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування;
  • проведення курсів, консультацій, практикумів, майстер-класів, тренінгів, стажування;
  • інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;
  • здійснення операцій, пов’язаних із трансфером (передачею) технологій та методик, що розроблені за рахунок коштів державного бюджету в межах тематики наукових досліджень Лабораторії;
  • організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.
 4. Проєктування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків предметів одягу, аксесуарів:
  • розробка документації на виготовлення швейного виробу;
  • виготовлення експериментального зразка швейного виробу, аксесуарів;
  • розробка технічних умов, технічних описів;
 5. Впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, інноваційної продукції, виготовленої за власними технологіями.

Наявні результати, впровадження:

З початку свого заснування на базі навчально-наукової лабораторії «Технологій і моди» проведено чималу кількість заходів.

З 2018 року лабораторію відвідали представники понад сорока навчальних закладів Хмельницької та інших областей країни.

Наші відвідувачі – це учні шкіл, коледжів, технікумів, викладачі закладів вищої освіти, вчителі праці, майстри виробничого навчання, а також представники бізнесу і швейних підприємств, батьки потенційних абітурієнтів.

Командою фахівців кафедри пропонуються наступні майстер-класи та семінари-тренінги:

– «Сучасне швейне обладнання фірми «Jack»;

– «Інноваційні технології роботи на швейному обладнанні фірми «Jack»;

– «Особливості проєктування авторських колекцій одягу»;

– «Особливості виконання сублімаційного друку на різних видах матеріалів»;

– «Розробка ансамблів жіночого одягу на основі технологій 3D-друку»;

– «Презентація роботи САПР JuliviClo3D»;

– «Мобільні технології – сьогодення швейної промисловості»;

– «Технологія розкрою з використанням проектора» та інші.

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

КОНТАКТИ:
29016, м. Хмельницький
вул. Інститутська. 5; аудиторія Б/П-412
тел: +38(068)-202-56-98

Електрона адреса: e-mail: koshevkoyu@khmnu.edu.ua