Науково-дослідна частина

Науково-дослідна частина (НДЧ) Хмельницького національного університету є структурним підрозділом Університету і створена з метою організації та координації наукової, науково-технічної діяльності в Університеті.

Наукова діяльність НДЧ є одним із основних засобів досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що реалізується за рахунок:

  • інтеграції навчального процесу, науки та виробництва;
  • підготовки фахівців на основі використання досягнень науково-технічного прогресу та залучення студентів до участі у науково-дослідних і проєктно-конструкторських роботах, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету і за договорами із замовниками;
  • організації наукової та науково-виробничої роботи у взаємозв’язку з навчальним процесом;
  • проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості.

Метою діяльності НДЧ є організація і проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу, підвищення наукової і професійної кваліфікації професорсько-викладацького персоналу, наукових співробітників, сприяння розвитку ринкових відносин.

В межах НДЧ функціонують:

Наукова діяльність Хмельницького національного університету координується двома радами:

Начальник науково-дослідної частини
Оксана ЗАХАРКЕВИЧ,
професор, д.т.н.
3-212а
e-mail: nauka@khmnu.edu.ua
тел:
096-67-63-746

Сектор науково-організаційної та аналітичної роботи НДЧ

Галина ДЕГОДЮК

3-324/2, 3-324/3,  NDR@khmnu.edu.ua

Олена ШМУРІКОВА

НВК №2, к. 212, normokontrol@khmnu.edu.ua

Інна РИЖКОВА

3-324/3, innovation@khmnu.edu.ua