Вступ до аспірантури

Розмір плати за навчання у аспірантурі та докторантурі  на 2024-2025 навчальний рік 

Перелік спеціальностей, за якими відбувається прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня «доктор філософії»

Правила прийому на навчання до аспірантури

Форма заяви вступника до аспірантури

Збірник тестових завдань з англійської мови для всіх спеціальностей університету при вступі до аспірантури

ПРОГРАМА вступного іспиту з іноземної мови третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, доктор філософії

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 01 «Освіта\Педагогіка»
Спеціальність – 011 «Освітні, педагогічні науки»

Програма додаткового вступного випробування з дисципліни ”Загальна педагогіка” на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти доктор філософії
Галузь знань – 01 «Освіта\Педагогіка»
Спеціальність – 011 «Освітні, педагогічні науки»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність – 051 «Економіка»

Програма додаткового вступного випробування для навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії
спеціальності – 051 «Економіка»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність – 053 «Психологія»

Програма додаткового вступного випробування для навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії
спеціальності – 053 “Психологія”

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність – 075 «Маркетинг»

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії спеціальності
Спеціальність – 075 Маркетинг

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти 
Галузь знань – 07 «Управління і адміністрування»
Спеціальність –  073 «Менеджмент»

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії 
Cпеціальність –  073 «Менеджмент»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 07 «Управління і адміністрування»
Спеціальність – 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії
Галузь знань – 07 «Управління і адміністрування»
Спеціальність – 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

ПРОГРАМА фахового іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність 122 – «Комп’ютерні науки»
Освітня програма – “Комп’ютерні науки на інформаційні технології”

ПРОГРАМА додаткового іспиту для вступу на  навчання для здобуття ступеня доктора філософії 
Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність 122 – «Комп’ютерні науки»

ПРОГРАМА фахового іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність – 123 Комп’ютерна інженерія

ПРОГРАМА додаткового іспиту для вступу на  навчання для здобуття ступеня доктора філософії 
Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність – 123 Комп’ютерна інженерія

ПРОГРАМА фахового іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність – 126 Інформаційні системи та технології

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії
Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність – 126 Інформаційні системи та технології

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність – 131 «Прикладна механіка»

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для навчання за освітньо-науковою програмою
доктора філософії спеціальності – 131 «Прикладна механіка»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність – 133 «Галузеве машинобудування» (за спеціалізаціями)

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для навчання за освітньо-науковою програмою
доктора філософії спеціальності – 133 «Галузеве машинобудування»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань -18 “Виробництво та технології”
Спеціальність -182 “Технології легкої промисловості” (за спеціалізаціями)

ПРОГРАМА додаткового іспиту для вступу на  навчання для здобуття ступеня доктора філософії 
Спецільність – 182 “Технології легкої промисловості” (за спеціалізаціями)