Захист дисертаційної роботи Чайковської Інни Ігорівни на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

ОГОЛОШЕННЯ

          12 квітня 2023 р. о 10.00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01

відбудеться захист дисертаційної роботи Чайковської Інни Ігорівни на тему «Система економіко-математичних моделей в управлінні знаннями на проєктно-орієнтованому підприємстві» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

          Науковий консультант: Григорук Павло Михайлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, аналітики, моделювання  та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України.

          Офіційні опоненти:

Бабенко Віталіна Олексіївна, д.е.н., професор, професор кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Міністерства освіти і науки України.

Буяк Леся Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики Західноукраїнського національного університету, м. Тернопіль, Міністерства освіти і науки України.

Глущевський В’ячеслав Валентинович, д.е.н., доцент, професор кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Міністерства освіти і науки України.