Д 70.052.07. Профіль ради: 05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів», 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра».

Перелiк дисертацiй

Витяг з наказу Атестаційної колегії МОН про створення рад

Наказ відкриття спецради

Наказ МОН України №894 від 10.10.2022р. про присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів

Положення про спеціалізовану вчену рад

Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук (Наказ МОН України №1359 від 13.12.2021р.)

Склад спеціалізованої вченої ради Д 70.052.07

Перелік документів

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Особова картка (форма П – 2ДС)

Контактна інформація

29016, вул. Інститутська, 11, Хмельницький національний університет

Корпус 4, каб. 427

Учений секретар – канд.техн.наук., доцент Юлія Кошевко.

Тел. 068-202-56-98

e-mail: koshevkoyu@khmnu.edu.ua